چهارده اعدام جمعی به دست دژخیمان خامنه ای

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ بهمن ۱۳۹۵This post has been seen 132 times.