پیام مسعود رجوی به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی – ۲۲ بهمن ۱۳۸۰

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ بهمن ۱۳۹۵This post has been seen 389 times.