شکست استراتژی تضمین بقای رژیم با بمب اتمی، قسمت اول – مسعود رجوی – ۲۷تیر۹۴

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ بهمن ۱۳۹۵This post has been seen 548 times.