شیلا جکسون لی – عضو ارشد کمیته های امنیت داخلی و قضایی

کنگره ایالات متحده:‌کنفرانس در مجلس نمایندگان با حضور اعضای ارشد هر دو حزب جمهوری خواه و دمکرات « دولت جدید آمریکا و گزینه های سیاست ایران» ۵بهمن۹۵ – ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷ – فراخوان به حسابرسی از رژیم آخوندی به خاطر موج اعدامها، نقض حقوق بشر و صدور تروریسم و بنیادگرایی، لیست گذاری سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی، حمایت از مبارزه مردم و مقاومت ایران برای آزادیThis post has been seen 481 times.