گزیده ای از بحثهای بیست و یکمین همیاری با سیمای آزادی، قسمت چهارم

موضوعات بحث : پایداری پرشکوه ۱۴ ساله مجاهدین در اشرف و لیبرتی – انتقال مجاهدان اشرفی به آلبانی و سایر کشورها – استراتژی ۱۰۰ اشرف – استقلال مالی مقاومت ایرانThis post has been seen 315 times.