مستند حلب در آتش، قسمت دوم

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ دی ۱۳۹۵This post has been seen 171 times.