آنتونیو گوترز خواستار جلوگیری از جنگ در جهان شد

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ دی ۱۳۹۵This post has been seen 117 times.