دستگیری ۳ تروریست رژیم در شهر هرات افغانستان

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ دی ۱۳۹۵This post has been seen 151 times.