اعدام یک زندانی دیگر توسط دژخیمان خامنه ای و ۲۵ زندانی زیر اعدام

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ دی ۱۳۹۵This post has been seen 90 times.