طنز آقای موشکاف – دعوای باندها سر جنازه رفسنجانی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ دی ۱۳۹۵This post has been seen 172 times.