تا یک حکومت مردمی در سوریه حاکم نشود داعش ریشه کن نخواهد شد

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ دی ۱۳۹۵This post has been seen 211 times.