اعتراف رسانه ها و اعضای مجلس آخوندی به افزایش شدید پخش پارازیت در شیراز

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ دی ۱۳۹۵This post has been seen 334 times.