شیراز: تجمع اعتراضی علیه تشدید پخش پارازیت

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ دی ۱۳۹۵This post has been seen 139 times.