وزارت خزانه داری آمریکا ۲ عضو ارشد حزب شیطان را در لیست تروریستی قرار داد

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ دی ۱۳۹۵This post has been seen 115 times.