ناطق نوری، از مرگ رفسنجانی هنوز شوکه است

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ دی ۱۳۹۵This post has been seen 160 times.