وال استریت ژورنال: رفسنجانی فاسدتر از آن بود که ایدئولوگ مدراسیون باشد

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ دی ۱۳۹۵This post has been seen 137 times.