قطعه طنز آفساید « حقوق شهروندی شیخ حسن» – بر گرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ دی ۱۳۹۵This post has been seen 476 times.