حرکتهای اعتراضی مردم علیه رژیم آخوندی

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ دی ۱۳۹۵This post has been seen 148 times.