گزارش خبری – وحشت از نقش مجاهدین در افشای جنایات رژیم در حلب

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ دی ۱۳۹۵This post has been seen 117 times.