فراخوان مریم رجوی برای یاری بی پناهان

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۱ دی ۱۳۹۵This post has been seen 147 times.