قطع انگشتان ۲ زندانی توسط دژخیمان خامنه‌ای

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۷ دی ۱۳۹۵This post has been seen 128 times.