محکومیت جنایت تروریستی علیه حزب دمکرات کردستان ایران

محکومیت جنايت تروريستي عليه حزب دمكرات كردستان و تسلیت به خانواده شهيدان ازسوی مقاومت ایران، فراخوان به شوراي امنيت ملل متحد براي رسيدگي به تروريسم رژیم عليه پناهندگان و مخالفان ايراني  بويژه در كردستان عراقThis post has been seen 153 times.