گرامی باد خاطره مبارز نامدار معاصر شهید خلق شکرالله پاکنژاد

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۷ آذر ۱۳۹۵This post has been seen 601 times.