گرامی باد خاطره مبارز نامدار معاصر شهید خلق شکرالله پاکنژاد

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۷ آذر ۱۳۹۵This post has been seen 489 times.