طنز آفساید – از برجام چه چیزی باقی مانده

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ آذر ۱۳۹۵This post has been seen 449 times.

Category:

آفساید