سخنان مریم رجوی در کنفرانس فراخوان به عدالت

کنفرانس فراخوان به عدالت – محاکمه عاملان جنایت علیه بشریت در ایران و سوریه – پاریس ۶ آذر ۱۳۹۵This post has been seen 827 times.