به یاد مجاهد شهید محمدعلی میرزایی از قهرمانان شهید موشک باران کمپ لیبرتی – ۷ آبان

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۰ آبان ۱۳۹۵This post has been seen 196 times.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*