طنز آفساید – در آستانه انتصابات یا نمایش انتخابات

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ آبان ۱۳۹۵This post has been seen 421 times.

Category:

آفساید

Leave a Reply

Your email address will not be published.