نماینده دانشجویان لهستان اسلواکی , جمهوری چک

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادیThis post has been seen 500 times.

Leave a Reply

Your email address will not be published.