رومئو نیکوئارا- عضو مجلس نمایندگان رومانی

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادیThis post has been seen 369 times.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*