سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت – 1395

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادیThis post has been seen 4276 times.

Leave a Reply

Your email address will not be published.