پیام ویدئویی مریم رجوی به کنفرانس پارلمان انگلستان

کنفرانس در پارلمان انگلستان – ضرورت اتخاذ سیاست جدید در ارتباط با ایران – محکومیت نقض حقوق بشر توسط دیکتاتوری آخوندی ، فراخوان به توقف اعدام ها در ایران و تضمین امنیت و حفاظت مجاهدان اشرفی در لیبرتی ، اخراج پاسداران رژیم ایران از سوریه و مقابله با دخالتهای این رژیم در سایر کشورهای منطقه – پیام مریم رجوی به کنفرانس : شکست اشغالگری آخوندها در منطقه لازمه آزادی مردن ایران و انهدام گروه داعشThis post has been seen 735 times.

Leave a Reply

Your email address will not be published.