سخنان مریم رجوی در شب همبستگی با مردم سوریه

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۵ خرداد  ۱۳۹۵This post has been seen 1318 times.

Leave a Reply

Your email address will not be published.