طنز آفساید – بلاخره کدوم باند پیروز نمایش انتخابات بود

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ خرداد  ۱۳۹۵This post has been seen 1024 times.

Leave a Reply

Your email address will not be published.