مصاحبه اختصاصی سیمای آزادی با احمد طعمه رئیس دولت موقت سوریه

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 13 دی 1394This post has been seen 318 times.