* */ آفساید | SIMAY AZADI intv | Page 2


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category آفساید

طنز آفساید – استکبار ستیزی و کارناوال ۱۳ آبان

482 0

طنز آفساید – استکبار ستیزی و کارناوال ۱۳ آبان

482 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ آبان ۱۳۹۵

طنز آفساید – در آستانه انتصابات یا نمایش انتخابات

421 0

طنز آفساید – در آستانه انتصابات یا نمایش انتخابات

421 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ آبان ۱۳۹۵

طنز آفساید – مصاحبه خرچنگ نظام

416 0

طنز آفساید – مصاحبه خرچنگ نظام

416 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ مهر ۱۳۹۵

طنز آفساید – نتایج سفر روحانی

383 0

طنز آفساید – نتایج سفر روحانی

383 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ مهر ۱۳۹۵

طنز آفساید – سند صوتی و موج حاصله

414 0

طنز آفساید – سند صوتی و موج حاصله

414 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ شهریور ۱۳۹۵

طنز آفساید – عظما واحساس ولنگاری فرهنگی

455 0

طنز آفساید – عظما واحساس ولنگاری فرهنگی

455 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ شهریور ۱۳۹۵

آفساید – نظام در باتلاق و بن بست

545 0

آفساید – نظام در باتلاق و بن بست

545 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ مرداد ۱۳۹۵

طنز آفساید – دیپلماسی بالکنی و باتلاق برجام

392 0

طنز آفساید – دیپلماسی بالکنی و باتلاق برجام

392 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۷ مرداد ۱۳۹۵

طنز آفساید – فیش حقوقی

843 0

طنز آفساید – فیش حقوقی

843 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ تیر  ۱۳۹۵

آفساید – میزبانی علی خامنه ای از وجوش مجلس

553 0

آفساید – میزبانی علی خامنه ای از وجوش مجلس

553 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۷ خرداد  ۱۳۹۵Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo