* */ آفساید | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category آفساید

طنز آفساید – دیپلماسی بالکنی و باتلاق برجام

355 0

طنز آفساید – دیپلماسی بالکنی و باتلاق برجام

355 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۷ مرداد ۱۳۹۵...

طنز آفساید – بلاخره کدوم باند پیروز نمایش انتخابات بود

682 0

طنز آفساید – بلاخره کدوم باند پیروز نمایش انتخابات بود

682 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ خرداد  ۱۳۹۵...

آفساید

626 0

آفساید

626 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 3 دسامبر 2015 – 12 آذر 1394...

طنز آفساید – فیش حقوقی

767 0

طنز آفساید – فیش حقوقی

767 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ تیر  ۱۳۹۵...

آفساید

609 0

آفساید

609 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 27 آگوست 2014 – 5 شهریور 1394...

آفساید

644 0

آفساید

644 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 30 ژوئیه 2015 – 8 مرداد 1394...

طنز سیاسی آفساید « سنجش زاویه مقامات نظام با عمود خیمه» – برگرفته از پیک شادی

231 0

طنز سیاسی آفساید « سنجش زاویه مقامات نظام با عمود خیمه» – برگرفته از پیک شادی

231 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ اسفند ۱۳۹۵...

طنز آفساید – در آستانه انتصابات یا نمایش انتخابات

357 0

طنز آفساید – در آستانه انتصابات یا نمایش انتخابات

357 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ آبان ۱۳۹۵...

طنز آفساید – از برجام چه چیزی باقی مانده

415 0

طنز آفساید – از برجام چه چیزی باقی مانده

415 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ آذر ۱۳۹۵...

طنز آفساید – سند صوتی و موج حاصله

379 0

طنز آفساید – سند صوتی و موج حاصله

379 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ شهریور ۱۳۹۵...

 


Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo