* */ آفساید | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category آفساید

آفساید « پدیده ب.ا.م » برگرفته از پیک شادی

143 0

آفساید « پدیده ب.ا.م » برگرفته از پیک شادی

143 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

طنز سیاسی آفساید « سنجش زاویه مقامات نظام با عمود خیمه» – برگرفته از پیک شادی

282 0

طنز سیاسی آفساید « سنجش زاویه مقامات نظام با عمود خیمه» – برگرفته از پیک شادی

282 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ اسفند ۱۳۹۵

قطعه طنز « آفساید – جدید ترین تولید سینمای ولایت » – برگرفته از پیک شادی

372 0

قطعه طنز « آفساید – جدید ترین تولید سینمای ولایت » – برگرفته از پیک شادی

372 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

طنز آفساید، سونامی ترس در نظام ولایت

322 0

طنز آفساید، سونامی ترس در نظام ولایت

322 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ بهمن ۱۳۹۵

طنز آفساید – استوانه نظام زیر ذره بین

432 0

طنز آفساید – استوانه نظام زیر ذره بین

432 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ دی ۱۳۹۵

طنز آفساید : برخورد با فساد در نظام ولایت فقیه

465 0

طنز آفساید : برخورد با فساد در نظام ولایت فقیه

465 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲دی ۱۳۹۵

طنز آفساید – از برجام چه چیزی باقی مانده

454 0

طنز آفساید – از برجام چه چیزی باقی مانده

454 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ آذر ۱۳۹۵

طنز آفساید – دفتر اتحادیه اروپا در تهران

355 0

طنز آفساید – دفتر اتحادیه اروپا در تهران

355 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ آذر ۱۳۹۵

طنز آفساید – استکبار ستیزی و کارناوال ۱۳ آبان

451 0

طنز آفساید – استکبار ستیزی و کارناوال ۱۳ آبان

451 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ آبان ۱۳۹۵

طنز آفساید – در آستانه انتصابات یا نمایش انتخابات

399 0

طنز آفساید – در آستانه انتصابات یا نمایش انتخابات

399 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ آبان ۱۳۹۵

 


Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo