* */ آفساید | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category آفساید

طنز سیاسی آفساید « سنجش زاویه مقامات نظام با عمود خیمه» – برگرفته از پیک شادی

237 0

طنز سیاسی آفساید « سنجش زاویه مقامات نظام با عمود خیمه» – برگرفته از پیک شادی

237 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ اسفند ۱۳۹۵...

قطعه طنز « آفساید – جدید ترین تولید سینمای ولایت » – برگرفته از پیک شادی

290 0

قطعه طنز « آفساید – جدید ترین تولید سینمای ولایت » – برگرفته از پیک شادی

290 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ بهمن ۱۳۹۵...

طنز آفساید، سونامی ترس در نظام ولایت

272 0

طنز آفساید، سونامی ترس در نظام ولایت

272 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ بهمن ۱۳۹۵...

طنز آفساید – استوانه نظام زیر ذره بین

379 0

طنز آفساید – استوانه نظام زیر ذره بین

379 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ دی ۱۳۹۵...

طنز آفساید : برخورد با فساد در نظام ولایت فقیه

416 0

طنز آفساید : برخورد با فساد در نظام ولایت فقیه

416 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲دی ۱۳۹۵...

طنز آفساید – از برجام چه چیزی باقی مانده

418 0

طنز آفساید – از برجام چه چیزی باقی مانده

418 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ آذر ۱۳۹۵...

طنز آفساید – دفتر اتحادیه اروپا در تهران

317 0

طنز آفساید – دفتر اتحادیه اروپا در تهران

317 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ آذر ۱۳۹۵...

طنز آفساید – استکبار ستیزی و کارناوال ۱۳ آبان

407 0

طنز آفساید – استکبار ستیزی و کارناوال ۱۳ آبان

407 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ آبان ۱۳۹۵...

طنز آفساید – در آستانه انتصابات یا نمایش انتخابات

362 0

طنز آفساید – در آستانه انتصابات یا نمایش انتخابات

362 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ آبان ۱۳۹۵...

طنز آفساید – مصاحبه خرچنگ نظام

370 0

طنز آفساید – مصاحبه خرچنگ نظام

370 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ مهر ۱۳۹۵...

 


Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo