* */ چالش ها – تفسیر تحولات سیاسی | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category چالش ها – تفسیر تحولات سیاسی

چالش های درونی رژیم بر سر کرسی های ریاست خبرگان و مجلس آخوندی

849 0

چالش های درونی رژیم بر سر کرسی های ریاست خبرگان و مجلس آخوندی

849 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۱ اردیبهشت  ۱۳۹۵

چالش ها – تفسیر تحولات سیاسی همراه با آقای محمد علی توحیدی

734 0

چالش ها – تفسیر تحولات سیاسی همراه با آقای محمد علی توحیدی

734 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۵ تیر  ۱۳۹۵

چالش ها – آثار برجام در حاکمیت آخوندی

728 0

چالش ها – آثار برجام در حاکمیت آخوندی

728 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ اردیبهشت  ۱۳۹۵

چالشها – بحران اتمی شکست یک استراتژی

712 0

چالشها – بحران اتمی شکست یک استراتژی

712 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 3 ژوئیه 2015 – 12 تیر 1394

چالش ها – اجرایی شدن برجام، حمله به سفارت، نمایش انتخابات

705 0

چالش ها – اجرایی شدن برجام، حمله به سفارت، نمایش انتخابات

705 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 2 بهمن 1394

چالش ها – ترس و وحشت رژیم از تلفات سپاه خامنه ای

684 0

چالش ها – ترس و وحشت رژیم از تلفات سپاه خامنه ای

684 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ اردیبهشت  ۱۳۹۵

چالشها – صورت مسئله انتخابات رژیم	: ولایت خامنه ای و موقعیت ولی فقیه ارتجاع

637 0

چالشها – صورت مسئله انتخابات رژیم : ولایت خامنه ای و موقعیت ولی فقیه ارتجاع

637 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 18 دی 1394

چالش ها – زهر اتمی و صورت مسئله سرنگونی

635 0

چالش ها – زهر اتمی و صورت مسئله سرنگونی

635 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 16 اکتبر 2015 – 24 مهر 1394

چالش ها – لغو سفر آخوند روحانی به اتریش، دلایل و پیامدها

621 0

چالش ها – لغو سفر آخوند روحانی به اتریش، دلایل و پیامدها

621 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ فروردین  ۱۳۹۵

چالش ها – معنی حذف حسن خمینی از نمایش انتخابات چیست؟

610 0

چالش ها – معنی حذف حسن خمینی از نمایش انتخابات چیست؟

610 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۳ بهمن ۱۳۹۴

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo