* */ چالش ها – تفسیر تحولات سیاسی | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category چالش ها – تفسیر تحولات سیاسی

چالشها – گفتگو با محمد علی توحیدی – بررسی بحرانهای روز رژیم

467 0

چالشها – گفتگو با محمد علی توحیدی – بررسی بحرانهای روز رژیم

467 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 2 ژوئن 2015– 12 خرداد 1394

چالش ها – زهر اتمی و صورت مسئله سرنگونی

635 0

چالش ها – زهر اتمی و صورت مسئله سرنگونی

635 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 16 اکتبر 2015 – 24 مهر 1394

چالش ها – تفسیر تحولات سیاسی هفته ایران همراه با محمد علی توحیدی

473 0

چالش ها – تفسیر تحولات سیاسی هفته ایران همراه با محمد علی توحیدی

473 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ مهر ۱۳۹۵

چالش ها – لغو سفر آخوند روحانی به اتریش، دلایل و پیامدها

621 0

چالش ها – لغو سفر آخوند روحانی به اتریش، دلایل و پیامدها

621 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ فروردین  ۱۳۹۵

چالش ها – قطعنامه مصوب شورای حکام  و گزارش آژانس

562 0

چالش ها – قطعنامه مصوب شورای حکام و گزارش آژانس

562 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 18 دسامبر 2015 – 27 آذر 1394

چالشها –« بحران انتخابات رژیم آخوندی » تفسیر تحولات سیاسی ایران

131 0

چالشها –« بحران انتخابات رژیم آخوندی » تفسیر تحولات سیاسی ایران

131 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

چالشها – بررسی گسترش کشمکشهای باندهای حاکم بر سر نمایش انتخابات خبرگان و مجلس ارتجاع

586 0

چالشها – بررسی گسترش کشمکشهای باندهای حاکم بر سر نمایش انتخابات خبرگان و مجلس ارتجاع

586 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 11 دی 1394

چالش ها  – بررسی مهمترین بحرانهای جاری رژیم

458 0

چالش ها – بررسی مهمترین بحرانهای جاری رژیم

458 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 11 دسامبر 2015 – 20 آذر 1394

چالشها – تفسیر تحولات سیاسی ایران همراه با آقای محمد علی توحیدی

474 0

چالشها – تفسیر تحولات سیاسی ایران همراه با آقای محمد علی توحیدی

474 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۰ دی ۱۳۹۵

چالش ها – آثار برجام در حاکمیت آخوندی

728 0

چالش ها – آثار برجام در حاکمیت آخوندی

728 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ اردیبهشت  ۱۳۹۵

 


Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo