* */ چالش ها – تفسیر تحولات سیاسی | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category چالش ها – تفسیر تحولات سیاسی

چالش ها – زهر اتمی و صورت مسئله سرنگونی

415 0

چالش ها – زهر اتمی و صورت مسئله سرنگونی

415 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 2 اکتبر 2015 – 10 مهر 1394

چالش ها – تفسیر تحولات سیاسی همراه با آقای محمد علی توحیدی

389 0

چالش ها – تفسیر تحولات سیاسی همراه با آقای محمد علی توحیدی

389 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ مرداد ۱۳۹۵

چالشها – صورت مسئله انتخابات رژیم	: ولایت خامنه ای و موقعیت ولی فقیه ارتجاع

637 0

چالشها – صورت مسئله انتخابات رژیم : ولایت خامنه ای و موقعیت ولی فقیه ارتجاع

637 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 18 دی 1394

چالش ها – تفسیر تحولات سیاسی هفته ایران همراه با محمد علی توحیدی

474 0

چالش ها – تفسیر تحولات سیاسی هفته ایران همراه با محمد علی توحیدی

474 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ مهر ۱۳۹۵

چالش ها – بحران اتمی شکست یک استراتژی

584 0

چالش ها – بحران اتمی شکست یک استراتژی

584 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 18 ژوئیه 2015 – 27 تیر 1394

چالش ها – آثار برجام در حاکمیت آخوندی

730 0

چالش ها – آثار برجام در حاکمیت آخوندی

730 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ اردیبهشت  ۱۳۹۵

چالشها – تفسیر تحولات سیاسی ایران

254 0

چالشها – تفسیر تحولات سیاسی ایران

254 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ اسفند ۱۳۹۵

چالش ها

465 0

چالش ها

465 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 9 اکتبر 2015 – 17 مهر 1394

چالش ها – تفسیر تحولات سیاسی همراه با آقای محمد علی توحیدی – پانزدهم مرداد

519 0

چالش ها – تفسیر تحولات سیاسی همراه با آقای محمد علی توحیدی – پانزدهم مرداد

519 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ مرداد ۱۳۹۵

چالش ها – اجرایی شدن برجام، حمله به سفارت، نمایش انتخابات

705 0

چالش ها – اجرایی شدن برجام، حمله به سفارت، نمایش انتخابات

705 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 2 بهمن 1394

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo