* */ پرونده – افشای توطئه های اطلاعات آخوندی | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category پرونده – افشای توطئه های اطلاعات آخوندی

پرونده – جنگ روانی آخوندها علیه مجاهدین با صنعت فیلم و مستند سازی مجعول

982 0

پرونده – جنگ روانی آخوندها علیه مجاهدین با صنعت فیلم و مستند سازی مجعول

982 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۴ اسفند ۱۳۹۴...

پرونده – عضو گیری وزارت اطلاعات از بین خائنین و تسلیم شدگان برای جاسوسی و فعالیت های اطلاعاتی تروریستی

1.28K 0

پرونده – عضو گیری وزارت اطلاعات از بین خائنین و تسلیم شدگان برای جاسوسی و فعالیت های اطلاعاتی تروریستی

1.28K 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ اردیبهشت  ۱۳۹۵...

پرونده – نمایش ورشکسته و رسوای خلیفه ارتجاع در برابر گردهمایی عظیم مقاومت

540 0

پرونده – نمایش ورشکسته و رسوای خلیفه ارتجاع در برابر گردهمایی عظیم مقاومت

540 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 3 آگوست 2015 – 12 مرداد 1394...

پرونده – ماموریت برای شیطان، توطئه های وزارت اطلاعات علیه مجاهدین در استان مازندران

186 0

پرونده – ماموریت برای شیطان، توطئه های وزارت اطلاعات علیه مجاهدین در استان مازندران

186 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۹ اسفند ۱۳۹۵...

پرونده – جنگ کثیف روانی وزارت اطلاعات آخوندی علیه مقاومت در سال 93

700 0

پرونده – جنگ کثیف روانی وزارت اطلاعات آخوندی علیه مقاومت در سال 93

700 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 20 آوريل 2015– 31 فروردين 1394...

پرونده – جنگ روانی آخوندها علیه مجاهدین با انتشار صدها کتاب

684 0

پرونده – جنگ روانی آخوندها علیه مجاهدین با انتشار صدها کتاب

684 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱۰ اسفند ۱۳۹۴...

پرونده – نگاهی به سال ۱۳۹۴، سال پیشروی مقاومت و شکست توطئه های وزارت اطلاعات

719 0

پرونده – نگاهی به سال ۱۳۹۴، سال پیشروی مقاومت و شکست توطئه های وزارت اطلاعات

719 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ اردیبهشت  ۱۳۹۵...

اعزام مزدوران وزارت اطلاعات تحت عنوان خانواده به لیبرتی ، تکرار سناریو اشرف برای قتل عام

603 0

اعزام مزدوران وزارت اطلاعات تحت عنوان خانواده به لیبرتی ، تکرار سناریو اشرف برای قتل عام

603 0

پرونده - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 21 ژوئیه 2015 – 30 تیر 1394...

پرونده – محتوا و اهداف نامه نگاریها و جنگ روانی ، معرفی چند مستخدم گشتاپو آخوندی

753 0

پرونده – محتوا و اهداف نامه نگاریها و جنگ روانی ، معرفی چند مستخدم گشتاپو آخوندی

753 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 13 آوريل 2015– 24 فروردين 1394...

پرونده – جنگ روانی آخوندها علیه مجاهدین با برگزاری نمایشگاه

736 0

پرونده – جنگ روانی آخوندها علیه مجاهدین با برگزاری نمایشگاه

736 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۳ اسفند ۱۳۹۴...

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo