* */ آقای موشکاف | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Descending
View As:

Category آقای موشکاف

آقای موشکاف – آه و ناله های باند های حکومتی از تصویب قانون در آمریکا

517 0

آقای موشکاف – آه و ناله های باند های حکومتی از تصویب قانون در آمریکا

517 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 22 دسامبر 2015 – 1 دی 1394

آقای موشکاف – بحران در نظام آخوندی با ثبت نام کاندیدا های زیاد

527 0

آقای موشکاف – بحران در نظام آخوندی با ثبت نام کاندیدا های زیاد

527 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 28 دسامبر 2015 – 7 دی 1394

آقای موشکاف – پریشانی عمامه شیخ فری از حال و روز نظام در دوران پسا برجام

679 0

آقای موشکاف – پریشانی عمامه شیخ فری از حال و روز نظام در دوران پسا برجام

679 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 26 دسامبر 2015 – 5 دی 1394

آقای موشکاف – تبریکات بنفش شیخ فری و خبر ریش درآوردن اکبر کوسه

684 0

آقای موشکاف – تبریکات بنفش شیخ فری و خبر ریش درآوردن اکبر کوسه

684 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 18 دسامبر 2015 – 27 آذر 1394

آقای موشکاف – ترس و وحشت آخوندها از شعله های ۱۶ آذر

448 0

آقای موشکاف – ترس و وحشت آخوندها از شعله های ۱۶ آذر

448 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 13 دسامبر 2015 – 22 آذر 1394

آقای موشکاف – جلز و ولز نظام ولایت از تحریم سپاه توسط آمریکا

573 0

آقای موشکاف – جلز و ولز نظام ولایت از تحریم سپاه توسط آمریکا

573 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 25 دسامبر 2015 – 4 دی 1394

آقای موشکاف – چپ شدن میز آخوندها با شعارهای دانشجویان علیه نظام

527 0

آقای موشکاف – چپ شدن میز آخوندها با شعارهای دانشجویان علیه نظام

527 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 12 دسامبر 2015 – 21 آذر 1394

آقای موشکاف – رونمایی از اسم جدید اکبر کوسه و ابراز ترس از قیام از زبان آخوندای نظام

644 0

آقای موشکاف – رونمایی از اسم جدید اکبر کوسه و ابراز ترس از قیام از زبان آخوندای نظام

644 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 27 دسامبر 2015 – 6 دی 1394

آقای موشکاف – زمینه چینی تی وی ریش واسه شلاق کش کردن رفسنجانی

1.13K 0

آقای موشکاف – زمینه چینی تی وی ریش واسه شلاق کش کردن رفسنجانی

1.13K 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 20 دسامبر 2015 – 29 آذر 1394

آقای موشکاف – سوزش آخوندها از پس گردنی خوردن در دوران پسا برجام

666 0

آقای موشکاف – سوزش آخوندها از پس گردنی خوردن در دوران پسا برجام

666 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 21 دسامبر 2015 – 30 آذر 1394

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo