* */ آقای موشکاف | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Descending
View As:

Category آقای موشکاف

آرام کردن ۲ قطبی یا فاز بگو مگو – آقای موشکاف – ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

142 0

آرام کردن ۲ قطبی یا فاز بگو مگو – آقای موشکاف – ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

142 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

آقای موشکاف – آه و ناله های باند های حکومتی از تصویب قانون در آمریکا

549 0

آقای موشکاف – آه و ناله های باند های حکومتی از تصویب قانون در آمریکا

549 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 22 دسامبر 2015 – 1 دی 1394

آقای موشکاف – بحران در نظام آخوندی با ثبت نام کاندیدا های زیاد

554 0

آقای موشکاف – بحران در نظام آخوندی با ثبت نام کاندیدا های زیاد

554 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 28 دسامبر 2015 – 7 دی 1394

آقای موشکاف – پریشانی عمامه شیخ فری از حال و روز نظام در دوران پسا برجام

713 0

آقای موشکاف – پریشانی عمامه شیخ فری از حال و روز نظام در دوران پسا برجام

713 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 26 دسامبر 2015 – 5 دی 1394

آقای موشکاف – تبریکات بنفش شیخ فری و خبر ریش درآوردن اکبر کوسه

710 0

آقای موشکاف – تبریکات بنفش شیخ فری و خبر ریش درآوردن اکبر کوسه

710 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 18 دسامبر 2015 – 27 آذر 1394

آقای موشکاف – ترس و وحشت آخوندها از شعله های ۱۶ آذر

463 0

آقای موشکاف – ترس و وحشت آخوندها از شعله های ۱۶ آذر

463 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 13 دسامبر 2015 – 22 آذر 1394

آقای موشکاف – جلز و ولز نظام ولایت از تحریم سپاه توسط آمریکا

598 0

آقای موشکاف – جلز و ولز نظام ولایت از تحریم سپاه توسط آمریکا

598 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 25 دسامبر 2015 – 4 دی 1394

آقای موشکاف – چپ شدن میز آخوندها با شعارهای دانشجویان علیه نظام

566 0

آقای موشکاف – چپ شدن میز آخوندها با شعارهای دانشجویان علیه نظام

566 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 12 دسامبر 2015 – 21 آذر 1394

آقای موشکاف – رونمایی از اسم جدید اکبر کوسه و ابراز ترس از قیام از زبان آخوندای نظام

680 0

آقای موشکاف – رونمایی از اسم جدید اکبر کوسه و ابراز ترس از قیام از زبان آخوندای نظام

680 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 27 دسامبر 2015 – 6 دی 1394

آقای موشکاف – زمینه چینی تی وی ریش واسه شلاق کش کردن رفسنجانی

1.18K 0

آقای موشکاف – زمینه چینی تی وی ریش واسه شلاق کش کردن رفسنجانی

1.18K 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 20 دسامبر 2015 – 29 آذر 1394

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo