* */ آقای موشکاف | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category آقای موشکاف

طنز آقای موشکاف – ترس خامنه ای از تغییر سیرت نظام ولایت

485 0

طنز آقای موشکاف – ترس خامنه ای از تغییر سیرت نظام ولایت

485 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۱ فروردین  ۱۳۹۵...

طنز آقای موشکاف – گیر کردن خر ولایت در باتلاق اقتصاد نظام و ترس از اوضاع انفجاری

414 0

طنز آقای موشکاف – گیر کردن خر ولایت در باتلاق اقتصاد نظام و ترس از اوضاع انفجاری

414 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ اردیبهشت  ۱۳۹۵...

طنز آقای موشکاف – گرداب سوریه و شقه نظام

239 0

طنز آقای موشکاف – گرداب سوریه و شقه نظام

239 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ مهر ۱۳۹۵...

موشكاف – هچل هسته ای نظام و پیام دوغکی علی گدا

435 0

موشكاف – هچل هسته ای نظام و پیام دوغکی علی گدا

435 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 19 ژوئن 2015– 29 خرداد 1394...

طنز آقای موشکاف – ناله های گدایی روحانی در سازمان ملل

178 0

طنز آقای موشکاف – ناله های گدایی روحانی در سازمان ملل

178 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ مهر ۱۳۹۵...

طنز آقای موشکاف – تنور داغ نمایش انتخابات

113 0

طنز آقای موشکاف – تنور داغ نمایش انتخابات

113 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ اسفند ۱۳۹۵...

طنز آقای موشکاف – پیچ و تابهای خامنه وسط رینگ کشتی کج

281 0

طنز آقای موشکاف – پیچ و تابهای خامنه وسط رینگ کشتی کج

281 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۵ آذر ۱۳۹۵...

موشكاف –  على گدا بايد هرچى زودتر تصميمشو بگيره و راه كله پاشدنشو خودش انتخاب كنه

287 0

موشكاف – على گدا بايد هرچى زودتر تصميمشو بگيره و راه كله پاشدنشو خودش انتخاب كنه

287 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 21 فوريه 2015– 2 اسفند 1393...

طنز آقای موشکاف – حال نظام در باتلاق سوریه

209 0

طنز آقای موشکاف – حال نظام در باتلاق سوریه

209 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ آبان ۱۳۹۵...

موشكاف –  بعد از آتیش مهاباد نوبت رسید به بچه های تبریز که حال آخوندا رو بگیرن

291 0

موشكاف – بعد از آتیش مهاباد نوبت رسید به بچه های تبریز که حال آخوندا رو بگیرن

291 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 18 می 2015– 28 اردیبهشت 1394 ...

 


Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo