* */ آقای موشکاف | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category آقای موشکاف

موشكاف – کنفرانس مطبوعاتی شیخ فری برای دل دادن به دلواپسا و دلارامهای ولایت

454 0

موشكاف – کنفرانس مطبوعاتی شیخ فری برای دل دادن به دلواپسا و دلارامهای ولایت

454 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 14 ژوئن 2015– 24 خرداد 1394

موشكاف –  جواب دادن شیخ فری به باند علی گدا سر فیگورهای الکی دلواپسی

542 0

موشكاف – جواب دادن شیخ فری به باند علی گدا سر فیگورهای الکی دلواپسی

542 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 25 ژوئیه 2015 – 3 مرداد 1394

موشكاف – دعوای شیخ فری با علی گدا سر شورای نگهبان

542 0

موشكاف – دعوای شیخ فری با علی گدا سر شورای نگهبان

542 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 31 آگوست 2014 – 9 شهریور 1394

موشکاف – پنبه زنی باندی و استیضاح وزیر شیخ فری در اصطبل ولایت

435 0

موشکاف – پنبه زنی باندی و استیضاح وزیر شیخ فری در اصطبل ولایت

435 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 7 اکتبر 2015 – 15 مهر 1394

موشکاف – ترس علی گدا از عواقب انتخابات در نظام پوسیده ولایت

606 0

موشکاف – ترس علی گدا از عواقب انتخابات در نظام پوسیده ولایت

606 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 18 نوامبر 2015 – 27 آبان 1394

آقای موشکاف – پریشانی عمامه شیخ فری از حال و روز نظام در دوران پسا برجام

713 0

آقای موشکاف – پریشانی عمامه شیخ فری از حال و روز نظام در دوران پسا برجام

713 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 26 دسامبر 2015 – 5 دی 1394

طنز آقای موشکاف – انعکاس سفر رئیس جمهور عمامه دار نظام به دو کشور اروپایی در تی وی ریش

613 0

طنز آقای موشکاف – انعکاس سفر رئیس جمهور عمامه دار نظام به دو کشور اروپایی در تی وی ریش

613 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 11 بهمن 1394

طنز آقای موشکاف – بالا گرفتن دعواهای باندی و سیخ وسنبه های شیخ فری به باند خامنه

466 0

طنز آقای موشکاف – بالا گرفتن دعواهای باندی و سیخ وسنبه های شیخ فری به باند خامنه

466 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱۸ اسفند ۱۳۹۴

طنز آقای موشکاف – اعتراف به خوردن چوب و پیاز در برجام

513 0

طنز آقای موشکاف – اعتراف به خوردن چوب و پیاز در برجام

513 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۱ فروردین  ۱۳۹۵

طنز آقای موشکاف – آه و ناله خامنه ای در جمع خبرگان نظام وچیدمان پرشکاف

511 0

طنز آقای موشکاف – آه و ناله خامنه ای در جمع خبرگان نظام وچیدمان پرشکاف

511 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ خرداد  ۱۳۹۵

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo