* */ آقای موشکاف | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category آقای موشکاف

طنز آقای موشکاف – به گل نشستن کشتی برجام و از دست رفتن وعده های جام زهری

884 1

طنز آقای موشکاف – به گل نشستن کشتی برجام و از دست رفتن وعده های جام زهری

884 1

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ فروردین  ۱۳۹۵

موشكاف – شريعت ندارى هم عظما رو دست مى اندازه و جماعت جام زهرى رو مى بره زير بخيه

513 0

موشكاف – شريعت ندارى هم عظما رو دست مى اندازه و جماعت جام زهرى رو مى بره زير بخيه

513 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 8 فوريه 2015– 19 بهمن 1393

موشكاف – مذاكرات سر كارى شيخ فرى و تركيدن بادكنك وعده هاش

272 0

موشكاف – مذاكرات سر كارى شيخ فرى و تركيدن بادكنك وعده هاش

272 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 18 مارس 2015– 27 اسفند 1393

موشكاف –  حرفای شیخ فری و تو دهنی متقابل علی گدا تو جمع هاپوهای انتظامی

400 0

موشكاف – حرفای شیخ فری و تو دهنی متقابل علی گدا تو جمع هاپوهای انتظامی

400 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 3 می 2015– 13 اردیبهشت 1394

موشكاف – کلکسیون بدبختیای ولایت و فضاحت سفر اخیر هیئت مماشاتچیا به تهران

516 0

موشكاف – کلکسیون بدبختیای ولایت و فضاحت سفر اخیر هیئت مماشاتچیا به تهران

516 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 9 ژوئن 2015– 19 خرداد 1394

موشكاف – خط قرمز های فله یی عظما که ریختن تو سطل آشغال

437 0

موشكاف – خط قرمز های فله یی عظما که ریختن تو سطل آشغال

437 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 22 ژوئیه 2015 – 31 تیر 1394

موشكاف – ولی فقیه زهر خورده و هیئت دولت جام زهری ، ترس از زلزله قیام

490 0

موشكاف – ولی فقیه زهر خورده و هیئت دولت جام زهری ، ترس از زلزله قیام

490 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 30 آگوست 2014 – 8 شهریور 1394

موشکاف – گیج زدن علی گدا در جمع نیروهای وارفته ارتش نظام

507 0

موشکاف – گیج زدن علی گدا در جمع نیروهای وارفته ارتش نظام

507 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 5 اکتبر 2015 – 13 مهر 1394

موشکاف – سوت و دستک زدن مهره های نظام آخوندی به حمله های پاریس

429 0

موشکاف – سوت و دستک زدن مهره های نظام آخوندی به حمله های پاریس

429 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 16 نوامبر 2015 – 25 آبان 1394

آقای موشکاف – عربده ولایت از زبان دلواپسان قبل از انتخابات

578 0

آقای موشکاف – عربده ولایت از زبان دلواپسان قبل از انتخابات

578 0

طنز سیاسی روز - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 23 دسامبر 2015 – 2 دی 1394

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo