* */ گزارش و اخبار اعتراضات | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category گزارش و اخبار اعتراضات

ممانعت دژخيمان خامنه اى از دفن پدر ستار بهشتى در كنار مزار فرزندش ، سخنان سحر بهشتى

1.19K 0

ممانعت دژخيمان خامنه اى از دفن پدر ستار بهشتى در كنار مزار فرزندش ، سخنان سحر بهشتى

1.19K 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 2 مارس 2015– 11 اسفند 1393...

ايران – اعدام يك جوان در ملا عام در مشهد

1.14K 0

ايران – اعدام يك جوان در ملا عام در مشهد

1.14K 0

سيماى آزادى – 19 آبان 1393...

ايران – اعتراض سراسرى و اعتصاب معلمان در 13 استان كشور

940 0

ايران – اعتراض سراسرى و اعتصاب معلمان در 13 استان كشور

940 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 22 فوريه 2015– 3 اسفند 1393...

اعتراضات معلمان در چند استان – فراخوان به اعتصاب و تجمع اعتراضی سراسری در روز 27 فروردین

846 0

اعتراضات معلمان در چند استان – فراخوان به اعتصاب و تجمع اعتراضی سراسری در روز 27 فروردین

846 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 12 آوريل 2015– 23 فروردين 1394 ...

خشم و انزجارمردمى از رژيم يزيدى خامنه اى

758 0

خشم و انزجارمردمى از رژيم يزيدى خامنه اى

758 0

سيماى آزادى – 10 آبان 1393...

تظاهرات زنان بپاخواسته اصفهان عليه جنايت باندهاى اسيد پاش خامنه اى

734 0

اعتصاب سراسرى معلمان در 17 شهرو تحصن در شهرهاى مختلف

731 0

اعتصاب سراسرى معلمان در 17 شهرو تحصن در شهرهاى مختلف

731 0

سيماى آزادى – 3 بهمن 1393...

اعتراضهاى دانشجويى در شهرهاى مختلف با شعار زندانى سياسى آزاد بايد گردد و … اطلاعيه دبير خانه شوراى ملى مقاومت

715 0

اعتراضات هموطنان لر به تخریب مجسمه سردار اسعد

675 0

اعتراضات هموطنان لر به تخریب مجسمه سردار اسعد

675 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۷ اردیبهشت  ۱۳۹۵...

فراخوان دکتر محمد ملکی به دانشجویان و استادان

663 0

فراخوان دکتر محمد ملکی به دانشجویان و استادان

663 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۵ اردیبهشت  ۱۳۹۵...

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo