* */ گزارش و اخبار اعتراضات | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Descending
View As:

Category گزارش و اخبار اعتراضات

ادامه اعتصاب غذاى صدها زندانى در اعتراض به احكام اعدام

461 0

ادامه اعتصاب غذاى صدها زندانى در اعتراض به احكام اعدام

461 0

سيماى آزادى – 17 آذر 1393...

استمرار اعتراضات مردم و جوانان کردستان

324 0

استمرار اعتراضات مردم و جوانان کردستان

324 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 10 می 2015– 20 اردیبهشت 1394...

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت: تحمع اعتراضی هزاران نفره

69 0

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت: تحمع اعتراضی هزاران نفره

69 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۰ اسفند ۱۳۹...

اعتراض سراسری هموطنان آذری

268 0

اعتراض سراسری هموطنان آذری

268 0

کلیپ خبری روز - سيماى آزادى– 11 نوامبر 2015 – 20 آبان 1394...

اعتراض كارگران اصفهان همزمان به سفر روحانى

364 0

اعتراض كارگران اصفهان همزمان به سفر روحانى

364 0

سيماى آزادى – 16 بهمن 1393...

اعتراض و تظاهرات سراسرى معلمان آزاده در 24 استان كشور عليه سياستهاى رژيم آخوندى

564 0

اعتراض و تظاهرات سراسرى معلمان آزاده در 24 استان كشور عليه سياستهاى رژيم آخوندى

564 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 1 مارس 2015– 10 اسفند 1393...

اعتراض و قیام – اعتراض معلمان و اقشار مختلف مردم در شهرهای میهن

343 0

اعتراض و قیام – اعتراض معلمان و اقشار مختلف مردم در شهرهای میهن

343 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 4 می 2015– 14 اردیبهشت 1394...

اعتراض و قیام – تجمعات اعتراضی کارگران و زحمتکشان

329 0

اعتراض و قیام – تجمعات اعتراضی کارگران و زحمتکشان

329 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 30 آوريل 2015– 10 اردیبهشت 1394...

اعتراض و قیام – مقابله مردم با سرکوب در اهواز ، اعتصاب دانشجویان خواجه نصیر

374 0

اعتراض و قیام – مقابله مردم با سرکوب در اهواز ، اعتصاب دانشجویان خواجه نصیر

374 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 3 می 2015– 13 اردیبهشت 1394...

اعتراض واعتصاب هاى كارگرى در شهرهاى ميهن

358 0

اعتراض واعتصاب هاى كارگرى در شهرهاى ميهن

358 0

سيماى آزادى – 13 بهمن 1393...

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo