* */ گزارش و اخبار اعتراضات | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category گزارش و اخبار اعتراضات

حرکت های اعتراضی علیه چپاول رژیم آخوندی

135 0

حرکت های اعتراضی علیه چپاول رژیم آخوندی

135 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ دی ۱۳۹۵...

در شهرهای ایران – اعتراضات کارگران عسلویه و فرهنگیان بازنشسته

340 0

در شهرهای ایران – اعتراضات کارگران عسلویه و فرهنگیان بازنشسته

340 0

کلیپ خبری - تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 30 دی 1394...

حرکتهای اعتراضی علیه رژیم آخوندی

235 0

حرکتهای اعتراضی علیه رژیم آخوندی

235 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ دی ۱۳۹۵...

در شهرهای میهن

144 0

در شهرهای میهن

144 0

کلیپ خبری روز - سيماى آزادى– 10 اکتبر 2015 – 18 مهر 1394...

خبر فوری – خانم رجوی به معلمان بپا خواسته درود فرستاد و به گسترش اعتراضات فراخواند

487 0

خبر فوری – خانم رجوی به معلمان بپا خواسته درود فرستاد و به گسترش اعتراضات فراخواند

487 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 16 آوريل 2015– 27 فروردين 1394...

ایران – سخنان جعفر عظیم زاده پس از آزادی از زندان

625 0

ایران – سخنان جعفر عظیم زاده پس از آزادی از زندان

625 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ تیر  ۱۳۹۵...

در شهرهای میهن – اعتراض های پرستاران و کارگران

322 0

در شهرهای میهن – اعتراض های پرستاران و کارگران

322 0

کلیپ خبری روز - سيماى آزادى– 4 آگوست 2014 – 13 مرداد 1393...

حرکتهای اعتراضی علیه رژیم آخوندی – گرامیداشت ستار بهشتی

167 0

حرکتهای اعتراضی علیه رژیم آخوندی – گرامیداشت ستار بهشتی

167 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ آبان ۱۳۹۵...

تجمع اعتراضی آموزگاران سواد آموزی و پیش دبستانی در مازندران

156 0

تجمع اعتراضی آموزگاران سواد آموزی و پیش دبستانی در مازندران

156 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ آبان ۱۳۹۵...

ایران – تجمع های اعتراضی علیه چپاول و ستم آخوندی

256 0

ایران – تجمع های اعتراضی علیه چپاول و ستم آخوندی

256 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۷ شهریور ۱۳۹۵...

 


Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo