* */ گزارش و اخبار اعتراضات | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category گزارش و اخبار اعتراضات

افزایش مستمر قیمت مواد غذایی و اعتراض اقشار مختلف

221 0

افزایش مستمر قیمت مواد غذایی و اعتراض اقشار مختلف

221 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ آذر ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی علیه ستم رژیم آخوندی

76 0

حرکتهای اعتراضی علیه ستم رژیم آخوندی

76 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ دی ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی مردمی علیه رژیم

121 0

حرکتهای اعتراضی مردمی علیه رژیم

121 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲ اسفند ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف مردم در شهرهای میهن – وضعیت زندانیان

302 0

حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف مردم در شهرهای میهن – وضعیت زندانیان

302 0

کلیپ خبری - تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱۹ بهمن ۱۳۹۴...

حرکتهای اعتراضی در شهرهای میهن

265 0

حرکتهای اعتراضی در شهرهای میهن

265 0

کلیپ خبری روز - سيماى آزادى– 21 دسامبر 2015 – 30 آذر 1394...

در شهرهای میهن – فراخوان به تظاهرات از سوی جوانان آذری

315 0

در شهرهای میهن – فراخوان به تظاهرات از سوی جوانان آذری

315 0

کلیپ خبری روز - سيماى آزادى– 16 نوامبر 2015 – 25 آبان 1394...

حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف در شهرهای میهن

211 0

حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف در شهرهای میهن

211 0

کلیپ خبری روز - سيماى آزادى– 12 اکتبر 2015 – 20 مهر 1394...

حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف در شهرهای میهن

261 0

حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف در شهرهای میهن

261 0

کلیپ خبری روز - سيماى آزادى– 5 سبتامبر 2015 – 14 شهریور 1394...

در شهرهای میهن – استمرار اعتصاب و اعتراضات پرستاران و معلمین

176 0

در شهرهای میهن – استمرار اعتصاب و اعتراضات پرستاران و معلمین

176 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 12 ژوئیه 2015 – 21 تیر 1394...

در شهرهای میهن – به آتش کشیدن بنر عکس خمینی ملعون در راه آهن تهران

311 0

در شهرهای میهن – به آتش کشیدن بنر عکس خمینی ملعون در راه آهن تهران

311 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 21 می 2015– 31 اردیبهشت 1394...

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo